Pyke Koch Stichting

Pyke KochBeleidsplan

In samenwerking met het RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis), het ontsluiten van het Pyke Koch archief. Het volledige werk, de integrale correspondentie en alle documenten (zoals egodocumenten, afbeeldingen, archivalia) die betrekking hebben op Pyke Koch te archiveren en een selectie daarvan digitaal te publiceren op de websites www.pykekoch.nl en www.rkd.nl

Het archief dient als basis voor al het latere onderzoek voor de stichting maar ook zeker voor de algemene publieke interesse in Pyke Koch en zijn oeuvre. Het is het DNA van de stichting waaruit voor alle latere activiteiten van de stichting gebruik gemaakt kan worden.

Ondersteuning Pyke Koch Stichting –  KvK-nr. 56632649 RSIN 8522.26.718 

De Pyke Koch Stichting wordt ondersteund door giften van patronen, door particuliere donateurs en door diverse instellingen en (culturele) fondsen. De Pyke Koch Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op cultureel vlak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur bestuur@pykekoch.nl

Aanvullende financiële verantwoording en projectplanen op aanvraag
 @ bestuur@pykekoch.nl 

Verkorte jaarrekening tm maart 2020

Bestuur 

Guus Loomans, algemene zaken. Alexander Alff, Legal. Caroline Rhodius, Beeldbewaking. Andreas Koch, Voorzitter.

Er worden geen vergoedingen aan de bestuurders uitgekeerd.

Raad van Advies
Jetske Homan van der Heide
Carel Blotkamp
Ype Koopmans
Roman Koot