Website Pyke Koch Stichting

Pyke KochTijdelijke webpagina

Deze tijdelijke webpagina is een initiatief van de onlangs opgerichte Pyke Koch Stichting (PKS). De stichting stelt zich ten doel het werk van Pyke Koch blijvend onder publieke aandacht te brengen. Om dat te bereiken is er een grondig onderzoek naar het werk en leven van Pyke Koch nodig.

Website, digitaal Pyke Koch Museum

De website www.pykekoch.nl wil een rijk geïllustreerde bron van informatie worden over leven en werk van Koch, zijn tijdgenoten en zijn tijd. De website dient als digitaal Pyke Koch Museum.