Onderzoek

Pyke KochBiografie

Kunsthistoricus prof. Dr. Carel Blotkamp is in 1973 gepromoveerd op het werk van Koch, in 1983 volgde een monografie. Ondanks de grote interesse voor Pyke Koch is er nog nooit een complete biografie over hem verschenen. In de tot op heden verschenen studies, is de mens Pyke Koch onderbelicht gebleven.

Het samenbrengen van het archief is een eerste stap in het onderzoek naar het leven van de schilder Pyke Koch en zal hopelijk resulteren in een biografie.

Tentoonstellingen

De laatste Pyke Koch overzichtstentoonstelling was in 2017 in het Centraal Museum Utrecht. De Pyke Koch Stichting wil door middel van tentoonstellingen en publicaties het werk van Pyke Koch blijvend onder de aandacht brengen.

Toekomst – Kennis en onderzoek

Door het archief samen te brengen, een virtueel museum in te richten en een biografie te laten verschijnen wordt het werk van Koch beter toegankelijk. In de toekomst zal het eenvoudiger worden onderzoek naar Koch te verrichten. De Stichting zal blijvend fondsen werven om het onderzoek naar Koch ook in de toekomst te stimuleren en te ondersteunen.